Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

ÅRSPLAN 2019

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.