Avdelinger

I Romsaas barnehage har vi 4 avdelinger:

Tussi - 1-3 årsavdeling

Nasse Nøff - 1-3 årsavdeling

Ole Brumm - 3-6 årsavdeling

Tigergutt  - 3-6 årsavdeling

Nasse Nøff og Tussi er småbarnsavdelinger og er lokalisert på den ene fløyen av bygget. Dette gjør at de lett kan samarbeide på morgenen og ettermiddagen og lage grupper på tvers av avdelinger.

Tigergutt og Ole Brumm er lokalisert på den andre siden, dette gjør at de kan lage grupper på tvers av avdelinger. Dette gir muligheter for grupperinger som tar høyde for interesser, modenehet og aktivitetsnivå. samtidig som det er muligheter for å arbeide avdelingsvis.

Mellom oss har vi et stort fellesrom med kjøkken. Her er vi ofte samlet for felles opplevelser.