Samarbeid og medvirkning

I Romsaas barnehage ser vi viktigheten av et tett samarbeid mellom hjem og barnehage.

Vi legger stor vekt på å ha en tett og god dialog med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner sine barn best og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg.

Ved oppstart har vi samtale med foreldrene en av de første dagene, der foreldrene forteller om barnets interesser, vaner, rutiner m.m.

Det gjennomføres 2 foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes å fokusere på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering.

Det avholdes 2 foreldremøter i året. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag m.m.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.