Søk plass hos oss

Det å starte i barnehagen for første gang er en stor endring i barns liv. I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn.

Hvorfor velge barnehageplass hos oss?
Få ting opptar oss mennesker mer enn våre barn. Å velge barnehage for sitt barn er en viktig beslutning, det er viktig for deg som foreldre å finne en barnehage som vil gi barnet ditt en best mulig hverdag nå og i fremtiden. I våre barnehager skal barna trives og vokse – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen!

I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn. En barnehage der kjærlig omsorg og læring går hånd i hånd. Vi har ambisjoner om å at barn som har gått i en Norlandia Barnehage skal utvikle seg til å bli mer nysgjerrige, mer utforskende og ha en sterkere drivkraft til å skape nye idèer. For å oppnå dette har våre dyktige pedagoger utviklet et felles arbeidssett. Kjernen i vår tilnærming er: trygg tilknytning, barns medvirkning, dyp forståelse av at læring skjer gjennom lek og samspillet mellom realfag og estetiske fag.

Oppstart og tilvenning
Det å starte i barnehagen for første gang eller å bytte barnehage er en stor endring i barns liv. Det å anerkjenne barnets følelser og opplevelser i denne perioden samt hjelpe dem til å finne den nødvendige tryggheten, ser vi på som vår viktigste oppgave. I våre barnehager vil derfor alltid barna bli møtt av en eller flere voksne som har et særskilt ansvar og gir ekstra støtte den første perioden.

Norlandia har utarbeidet en egen standard for tilvenning, denne finner du her 

2018 En god start i bhg - Hefte 

Andre linker:

Slik lykkes barna med tilvenningen >

Betydningen av tilknytning >

I tillegg til å følge standarden til Norlandia har vi i Romsaas barnehage valgt å legge til noen ekstra punkt til tilvenningen

Vi tilbyr:

To organiserte besøksdager, og flere ved behov

Tilvenniningsperiode på fem dager, med anbefaling om å ha kortere dager andre uka

Gruppetilvenning, barnehagen planlegger samme oppstartsdato for inntil tre barn om gangen. Dette virker positivt inn på foreldrenes trygghet, som igjen gir trygge barn

Tilknytningspersoner, alle nye barn får tildelt to av personalet som skal være barnets tilknytningspersoner. Dette er de voksne som skal ha et særskilt ansvar for å knytte relasjoner til foreldre og deres barn.

 

Mat med smak


Måltidene er en vesentlig del av barnehagehverdagen og vi er opptatt av at vi tilbereder et sunt og variert kosthold. Gode rammer rundt måltidene er viktig for å gi barna gode opplevelser og måltidet er også en viktig læringsarena. 

I Romsaas tilbyr vi fullkost, frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid.

Vi serverer et godt utvalg med grove brødtyper, knekkebrød og variert pålegg, både fiskeprodukter, melkeprodukter og kjøttprodukter. Vi tilbyr også havregrøt eller havregryn med melk.

Barna får melk eller vann til maten.

To dager i uken har vi varmmat-denne blir levert av cateringselskapet barnehagematen.no

Det er en selvfølge at barna som har allergier/reservasjoner får tilpasset dette til sitt behov.

Barna får være delaktig under måltidene ved at de dekker på, forsyner seg selv, smører selv og velger selv- dette selvsagt ut i fra barnets alder og modenhetsnivå. Barna lærer også å rydde opp etter seg, der kildesortering og oppvask er en del av den jobben.

 

Besøk i en av våre barnehager
Hvis du ønsker å besøke en av våre barnehager ta gjerne kontakt med daglig leder.

ISO sertifisert
Norlandia Barnehagene ble ISO sertifisert i 2014. Vi jobber systematisk og målrettet for stadig å utvikle vår kvalitet. ISO sertifiseringen gir oss et eksternt godkjent stempel på vårt kvalitetsarbeid. For oss er det viktig at vi hele tiden står på tærne og strekker oss, for stadig å bli bedre. Kun det beste er bra nok for våre barn.

Samordnet opptak
For å søke barnehageplass hos oss må søknaden først registreres hos kommunen. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars i de fleste kommuner, men man kan søke barnehageplass hele året. Ta gjerne kontakt med daglig leder for nærmere informasjon.

Priser - søskenmoderasjon
Maksimalprisen for en barnehageplass fastsettes av Stortinget. Du betaler oppholdsbetaling i 11 mnd., juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunens vedtak. Betaling for mat kommer i tillegg og bestemmes i den enkelte barnehage.